Modul eco slim d emploi

Manuale de utilizare masini de spalat rufe - Suport Arctic

Sistem audio Bluetooth

Fabricat în Tailanda Proprietăţi diodă laser Durată emisii: Continuă Randament laser: Mai mic de 53,3 μw Acest randament reprezintă valoarea pierderea în greutate punjabi la o distanţă de mm de suprafaţa lentilelor obiectivului de pe Blocul de preluare optică cu o diafragmă de 7 mm. Plăcuţa de identificare pe care se specifică tensiunea de alimentare etc.

Pentru detalii, accesaţi următorul URL: Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii sunt valabile doar în cazul echipamentelor vândute în statele ce aplică directivele UE. Producător: Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japonia Cu privire la conformitatea produsului în UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, Zaventem, Belgia Casarea bateriilor şi a echipamentelor electrice şi electronice uzate valabilă în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa care au sisteme de colectare diferenţiată Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul şi bateria nu trebuie tratate ca deşeuri menajere.

Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă a deşeurilor. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de performanţă sau de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de service calificat.

Pentru a vă asigura că bateria şi echipamentele electrice şi electronice vor fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste produse la sfârşitul duratei de exploatare la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea referitoare la modul de eliminare în siguranţă a bateriilor din produs.

Predaţi modul eco slim d emploi la punctul de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.

Pentru informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi autorităţile locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul sau bateria. Unitatea se va opri definitiv şi automat în intervalul setat după ce a fost oprită, pentru a economisi energia bateriei.

suplimente minunate la pierdere în greutate pierdere site weight

Sony nu are nicio răspundere în astfel de situaţii. Stimate client, acest produs conţine un transmiţător radio. Verificaţi manualul de utilizare a vehiculului sau contactaţi producătorul sau distribuitorul vehiculului înainte de a instala acest produs în vehicul.

Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de unitate care nu sunt prezentate în acest manual, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.

Apeluri de urgenţă Acest sistem mâini libere BLUETOOTH şi dispozitivul electronic conectat la sistemul mâini libere funcţionează cu semnale radio, reţele mobile şi de telefonie fixă precum şi cu funcţii programate de utilizatori care nu pot garanta conexiunea indiferent de condiţii.

În consecinţă, nu trebuie să vă bazaţi exclusiv pe dispozitivele electronice pentru comunicaţii esenţiale cum ar fi situaţiile medicale de urgenţă. Schimbaţi sursa. OFF Apăsaţi şi ţineţi apăsat 1 secundă pentru a opri sursa şi a afişa modul eco slim d emploi. Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde pentru a opri alimentarea şi a închide afişajul.

Selector de control Rotiţi-l pentru a regla volumul. Apăsaţi SRC, rotiţi şi apăsaţi pentru a modifica sursa timpul expiră în 2secunde. MENU Deschideţi meniul de configurare. VOICE pagina 15, 17, 18 Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde pentru a activa apelarea vocală, funcţia de recunoaştere vocală doar pentru telefoanele inteligente Android sau funcţia Siri doar pentru iphone. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru acordare manuală.

Nu este disponibil atunci când este conectat un dispozitiv USB în modul Android sau ipod. CALL Accesaţi meniul de apel. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru amemora posturile. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a sări continuu peste albume. SCRL defilare Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a defila printr-un element de modul eco slim d emploi afişaj. Port USB Introducere Detaşarea panoului frontal Puteţi detaşa panoul frontal al acestei unităţi pentru a preveni furtul. Alarmă de atenţionare Atunci când puneţi comutatorul de pornire în poziţia OFF fără a detaşa panoul frontal, alarma de atenţionare va suna timp de ardeți grăsimea burtă fără a pierde greutatea secunde.

Alarma se va declanşa doar dacă se foloseşte amplificatorul încorporat. Numere seriale Asiguraţi-vă că numele seriale de la baza unităţii şi de pe spatele panoului frontal se potrivesc. Ataşarea panoului frontal 6RO 7 Resetarea unităţii Înainte de a opera pentru prima dată unitatea sau după ce aţi înlocuit bateria autovehiculului sau aţi schimbat conexiunile, trebuie să resetaţi unitatea. Notă Resetarea unităţii va şterge setarea ceasului şi o parte din conţinutul memorat.

Această setare poate fi configurată din meniul de configurare generală pagina Indicatorul pentru oră clipeşte. Configurarea este finalizată şi ceasul porneşte. Pentru detalii cu privire la conectare, consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul. Înainte de a conecta dispozitivul, reduceţi volumul pe unitate; în caz contrar, sunetul poate avea un nivel prea ridicat.

LG Air Conditioner : Smart Inverter Installation_Test Running_Smart Diagnosis

Mulţumită funcţiei NFC, comunicările de date pot avea loc cu uşurinţă, doar prin atingerea simbolului relevant sau a punctului specific de pe dispozitivele compatibile NFC. În cazul unui telefon inteligent cu sistem de operare Android versiunea 4. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare primite împreună cu telefonul inteligent.

  1. UPS Surse de alimentare neîntreruptibilă - PDF Download grátis
  2. Get Schrack.
  3. Optimum bpm pentru arderea grăsimilor
  4. Pwo pentru pierderea de grăsimi
  5. Pierdere în greutate în 15 zile

Asiguraţi-vă că unităţii. Note Când stabiliţi conexiunea, manipulaţi cu atenţie telefonul inteligent pentru a preveni zgârieturile. Conexiunea printr-o singură atingere nu este posibilă dacă unitatea este deja conectată la două dispozitive compatibile cu NFC.

În acest caz, deconectaţi oricare dintre dispozitive şi stabiliţi din nou conexiunea cu telefonul inteligent.

Dacă numele modelului dumneavoastră nu apare, repetaţi pasul 2 şi paşii următori. Împerecherea permite acestei unităţi şi celorlalte dispozitive să se recunoască. Introduceţi cheia de autentificare [] După împerechere, rămâne aprins. Pentru a permite detectarea, intraţi în modul de împerechere şi căutaţi această unitate pe celălalt dispozitiv. Unele dispozitive împerecheate se vor conecta automat.

Asiguraţi-vă că se aprinde. Pictogramele de pe afişaj: Se aprinde atunci când sunt posibile apelurile mâini libere după activarea funcţiei HFP Handsfree Profile. Se aprinde atunci când este posibilă redarea de pe dispozitivul audio după activarea funcţiei A2DP Advanced Audio Distribution Profile. Modul eco slim d emploi a vă conecta la telefonul mobil, apăsaţi CALL.

În schimb, trebuie să vă conectaţi de pe telefonul mobil la această unitate. Conectarea unui dispozitiv USB 1 Reduceţi volumul de pe unitate. Conectarea altor dispozitive audio portabile 1 Opriţi dispozitivul audio portabil. Pentru a potrivi nivelul volumului de pe dispozitivul conectat cu cel al altor surse Porniţi redarea de pe dispozitivul audio portabil cu un volum moderat şi setaţi volumul normal de ascultare pe unitate.

Unitatea memorează posturi pe butoanele numerice, în ordinea frecvenţei. Scanarea se opreşte atunci când unitatea recepţionează un post. Memorare manuală 1 În timp ce recepţionaţi postul pe care doriţi să îl memoraţi, ţineţi apăsat un buton numeric între 1 şi 6 până când se afişează [MEM].

Recepţionarea posturilor memorate 1 Selectaţi banda şi apăsaţi un buton numeric între 1 şi 6. Utilizarea Sistemului de date radio RDS Setarea de frecvenţe alternative AF şi a anunţării traficului TA AF acordă continuu posturile în funcţie de semnalul cel mai puternic dintr-o reţea, iar TA furnizează informaţii actuale din trafic sau programele modul eco slim d emploi trafic TP recepţionate. Dacă presetaţi manual, puteţi preseta şi posturile non-rds.

Pentru a recepţiona anunţuri de urgenţă Dacă funcţiile AF sau TA sunt activate, anunţurile de urgenţă vor întrerupe automat sursa selectată curent. Modul eco slim d emploi a regla nivelul volumului în timpul unui anunţ de trafic Nivelul va fi stocat în memorie pentru anunţurile ulterioare, independent de nivelul obişnuit al volumului.

Această funcţie nu este disponibilă în Marea Britanie şi în unele zone. În timpul recepţiei FM, apăsaţi un buton numeric între 1 şi 6 pentru care este memorat un post local. Într-un interval de 5 secunde, apăsaţi din nou butonul numeric al postului local. Repetaţi această procedură până când recepţionaţi postul local. Redare Redarea unui disc 1 Introduceţi discul cu partea cu eticheta în sus. Unitatea începe să caute un post care modul eco slim d emploi tipul de program selectat.

Redarea începe automat. Redarea de pe un dispozitiv USB În aceste instrucţiuni de utilizare, ipod este utilizat ca referinţă generală pentru funcţiile ipod de pe un dispozitiv ipod şi iphone, dacă modul eco slim d emploi se specifică altfel în text sau ilustraţii. Pentru detalii cu privire la compatibilitatea dispozitivului ipod, consultaţi Despre ipod pagina 24 sau vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe ultima copertă.

În cazul anumitor playere media digitale sau telefoane inteligente Android, poate fi nevoie să setaţi modul MTP. Telefoanele inteligente cu sistem de operare Android 4. Cu toate acestea, este posibil ca unele telefoane inteligente să nu accepte în totalitate AOA 2. Pentru detalii cu privire la compatibilitatea telefonului dvs. Redarea următoarelor fişiere nu este acceptată. Porneşte redarea. Pentru a opri redarea Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF timp de 1secundă.

pierdere greutate windsor ontario este menta frunze bune pentru pierderea în greutate

Pentru a scoate dispozitivul Opriţi redarea, apoi scoateţi dispozitivul. Atenţionare cu privire la dispozitivele iphone Atunci când conectaţi un dispozitiv iphone prin USB, volumul de apel al telefonului este controlat de dispozitivul iphone, nu de unitate.

Nu măriţi accidental volumul pe unitate în timpul unui apel, deoarece sunetul poate fi brusc foarte puternic după încheierea apelului. Chiar dacă schimbaţi sursa pe această unitate, redarea de pe dispozitivul audio nu se opreşte. Căutarea şi redarea pieselor Redarea repetată şi redarea amestecată Nu este disponibil atunci când este conectat un dispozitiv USB în modul Android.

Poate dura un timp până la începerea redării în modul de redare selectat.

cum a slabit raluca badulescu pierde greutatea rapidă în 14 zile

Modurile de redare disponibile diferă, în funcţie de sursa de sunet selectată. După deschiderea listei de piese, apăsaţi înapoi în mod repetat pentru a afişa categoria de căutare dorită. Pentru a ieşi din modul Quick-BrowZer. Apăsaţi navigare. Căutarea prin omiterea unor elemente modul Jump Nu este disponibil atunci când este conectat un dispozitiv USB în modul Android sau ipod.

UPS Surse de alimentare neîntreruptibilă

Se afişează elementul selectat. Puteţi conecta două telefoane mobile la unitate. Apelul telefonic începe. Notă Tonul de apel şi vocea apelantului sunt scoase doar prin boxele frontale. Pentru a respinge un apel Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF timp de 1secundă. Efectuarea unui apel telefonic Puteţi efectua un apel din agenda telefonului sau din istoricul de apeluri dacă aţi conectat un telefon mobil care acceptă PBAP Phone Book Access Profile.

usn fat burner discom sănătate și să piardă în greutate

Atunci când sunt conectate două telefoane mobile la unitate, selectaţi unul dintre telefoane. Atunci când sunt conectate două telefoane mobile la unitate, rotiţi selectorul de control pentru a selecta unul dintre telefoane, apoi apăsaţi-l.

Apare o listă cu istoricul de apeluri. Cu etichete vocale Puteţi efectua un apel prin rostirea etichetei vocale memorate pe un telefon mobil conectat prevăzut cu funcţie de apelare vocală. Vocea este recunoscută iar apelul este efectuat. Pentru a regla volumul vocii interlocutorului Rotiţi selectorul de control în timpul apelului.

We herinneren u er aan dat deze handleiding moet worden meegeleverd met de radiator wanneer deze op een andere plek geïnstalleerd wordt.

Pentru a regla volumul pentru interlocutor reglarea amplificării microfonului Apăsaţi MIC. Pentru a comuta între modul mâini libere şi modul portabil În timpul unui apel, apăsaţi MODE pentru a comuta semnalul audio al apelului telefonic de pe unitate pe telefonul mobil.

Notă În funcţie de telefonul mobil, este posibil ca această operaţie să nu fie disponibilă. Note Pentru siguranţa dvs. Funcţiile pe care le puteţi controla cu SongPal variază în funcţie de dispozitivul conectat.

Informațiiimportante