Pachetul de servicii medicale de baza in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice.

 

Lista investigatiilor paraclinice – analize de laborator

 

Microbiologie

Exudat faringian

 • Ex. bacteriologic exudat faringian – Ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1)
 • Ex. fungic exudat faringian – Ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1)

Ex. urina

 • Urocultura*1) – Ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana

Examene materii fecale

 • Coprocultura*1) – Ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana
 • Ex. micologic materii fecale – Ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1)
 • Ex. coproparazitologic*1)
 • Depistare hemoragii oculte*1)

Examene din secretii vaginale

 • Examene din secretii vaginale – Ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1)
 • Examene din secretii vaginale – Ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1)

Examene din secretii uretrale

 • Examene din secretii uretrale – Ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1)
 • Examene din secretii uretrale – Ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1)

Examene din secretii otice

 • Ex. bacteriologic din secretii otice – Ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1)
 • Ex. fungic din secretii otice – Ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1)

Examene din secretii nazale

 • Ex. bacteriologic din secretii nazale – Ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1)
 • Ex. fungic din secretii nazale – Ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1)

Examene din secretii conjunctivale

 • Ex. bacteriologic din secretii conjunctivale – Ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1)
 • Ex. fungic din secretii conjunctivale – Ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1)

Examene din colectie purulenta

 • Ex. bacteriologic din colectie purulenta – Ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana
 • Ex. fungic din colectie purulenta – Ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica

Testarea sensibilitatii la substante antimicrobiene si antifungice

 • Antibiograma*5)
 • Antifungigrama*5)

Examinari histopatologice si citologice

 • Ex. histopatologic procedura completa HE (1 – 3 blocuri) *7)
 • Ex. histopatologic procedura completa HE (4 – 6 blocuri) *7)
 • Ex. histopatologic procedura completa HE si coloratii speciale (1 – 3 blocuri) *7)
 • Ex. histopatologic procedura completa HE si coloratii speciale ( 4 – 6 blocuri) *7)
 • Teste imunohistochimice*)
 • Citodiagnostic sputa prin incluzii la parafina (1 – 3 blocuri)
 • Ex. citologic cervico-vaginal Babes-Papanicolau*1)
 • Citodiagnostic lichid de punctie

 

NOTA 1:

*) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat – management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 – 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.

*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

NOTA 2:

Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

 

NOTA 3:

Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.