Informatii pentru asiguratii C.A.S.

Casele de Sanatate cu care laboratoarele noastre au contract, sunt urmatoarele:

  • Ids Laboratories Brasov – CASJ Brasov / OPSNAJ
  • Ids laboratories Bucuresti – CASMB / OPSNAJ
  • Ids laborator – Constanta – CASJ Constanta / OPSNAJ
  • Ids Laboratories Pitesti – CASJ Arges/ OPSNAJ
  • Ids Laboratories Sibiu – CASJ Sibiu / OPSNAJ
  • Ids Laboratories Tg Mures – CASJ Mures / OPSNAJ

Analizele medicale decontate de catre CAS sunt:

2.6001 Hemoleucogramă completă – hemoglobină,  hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1) 14,01
2.6002 Numărătoare reticulocite 5,62
2.6003 Examen citologic al frotiului sanguin*3) 18,62
2.6040 VSH*1) 2,63
2.60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) 7,54
2.60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) 7,88
2.6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă 7,54
2.6101 Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio) 14,68
2.6102 APTT 12,30
2.6103 Fibrinogenemie*1) 13,68
2.1002 Proteine totale serice*1) 7,04
2.1003 Electroforeza proteinelor serice*1) 15,20
2.10063 Feritină serică 40,00
2.1011 Uree serică*1) 5,86
2.1012 Acid uric seric*1) 5,86
2.1014 Creatinină serică*1), **) 5,92
2.1015 Bilirubină totală*1) 5,86
2.1016 Bilirubină directă*1) 5,86
2.1020 Glicemie*1) 5,74
2.10303 Colesterol seric total*1) 5,74
2.10304 HDL colesterol*1) 8,19
2.10305 LDL colesterol*1) 7,69
2.10306 Trigliceride serice*1) 7,04
2.10402 TGP*1) 5,86
2.10403 TGO*1) 5,83
2.10404 Creatinkinaza CK 10,00
2.10406 Gama GT 7,99
2.10409 Fosfatază alcalină*1) 7,79
2.10500 Sodiu seric*1) 10,00
2.10501 Potasiu seric*1) 11,00
2.10503 Calciu seric total*1) 5,37
2.10504 Calciu ionic seric*1) 7,88
2.10505 Magneziemie*1) 5,37
2.10506 Sideremie*1) 7,10
2.10507 Fosfor (fosfat seric) 13,00
2.2600 Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) 9,34
2.2604 Dozare proteine urinare*1) 5,37
2.2612 Microalbuminuria (albumină urinară)*8) 22,00
2.2622 Dozare glucoză urinară*1) 5,37
2.2623 Creatinină urinară*8) 8,00
2.2500 TSH*1) 20,50
2.2502 FT4*1) 20,83
2.2507 Parathormonul seric (PTH) 43,00
2.2509 Hormonul foliculinostimulant FSH 23,82
2.2510 Hormonul luteinizant (LH) 23,82
2.2514 Cortizol 27,87
2.2521 Testosteron 30,10
2.2522 Estradiol 23,82
2.2523 Progesteron 25,31
2.2525 Prolactină 25,31
2.327091 Anti-HAV IgM*2) 40,98
2.327092 Ag HBs (screening)*2) 31,15
2.327093 Anti HCV*2) 64,90
2.32710 Testare HIV la gravidă*1) 33,29
2.40000 ASLO*1) 11,48
2.40010 VDRL*1) sau RPR*1) 5,49
2.40013 Confirmare TPHA*4) 12,29
2.40203 Antigen Helicobacter Pylori*1) 40,00
2.430011 Complement seric C3 10,84
2.430012 Complement seric C4 10,84
2.43010 IgG seric 14,77
2.43011 IgA seric 14,77
2.43012 IgM seric 15,10
2.43014 IgE seric 14,29
2.40053  Proteina C reactivă*1) 10,67
2.43040 Factor rheumatoid 9,34
2.43044 ATPO 39,00
2.43135 PSA*1) 23,07
2.43136 free PSA*6) 23,61
2.3025 Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) 15,29
2.50102 Examen fungic exudat faringian – Exame  microscopic nativ şi colorat, cultură şi  identificare fungică*1) 15,29
2.3100 Urocultură*1) Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
2.50116 Examen fungic urină*1) Examen microscopic nativ  şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29
2.3062 Coprocultură*1) Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
2.50120_1 Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29
2.5100 Examen coproparazitologic *1) 12,46
2.2701 Depistare hemoragii oculte*1) 25,00
2.3074 Examene din secreţii vaginale – Examen  microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
2.50114 Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29
2.3080 Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
2.50115 Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29
2.3050 Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
2.50119 Examen fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29
2.3022 Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) 15,29
2.50103 Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) 15,29
2.3040 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură    şi identificare bacteriană 15,29
2.50110 Examen fungic din secreţii conjunctivale –  Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi  identificare fungică 15,29
2.5032 Examen bacteriologic din colecţie purulentă –  Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
2.50120_2 Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi  identificare fungică 15,29
2.313 Antibiogramă*5) 12,23
2.502 Antifungigramă*5) 14,55